Chery Aktobe

Актобе,
Борабай көш., 130

+7 (771) 025 05 55

9:00-18:00 күнделікті

info@chery-aktobe.kz

https://chery-aktobe.kz/